Thu moi via Quan Am 19-2

Thu moi via Quan Am 19-2-2016

VÍA QUÁN ÂM – NGUYỆN THỰC HÀNH HẠNH TỪ BI CỦA NGÀI

Kính gửi: Quý Phật tử ở Rockford và các vùng phụ cận.

Kính thưa quý vị,

QUÁN THẾ ÂM – Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền.
QUÁN THẾ ÂM – Danh hiệu của tình thương bao la không bờ bến.
QUÁN THẾ ÂM – Gắn liền với tim óc của nhân loại, của muôn loài chúng sanh.
Nơi nào có khổ đau, nơi nào có tai nạn! Nơi đó phát ra tiếng niệm QUÁN THẾ ÂM chí thành và tha thiết, nơi đó có QUÁN THẾ ÂM , nơi đó được giải trừ tất cả khổ đau và tai nạn!
Để đền đáp phần nào công ơn cứu độ của Ngài, chùa Pháp Lâm sẽ trang trọng cử hành vía QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT vào lúc 11g00 ngày 27-3-2016 (nhằm ngày 19-2 âm lịch.)
Trân trọng kính mời quý đạo hữu hoan hỹ vân tập về chùa góp lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Kính chúc quý đạo hữu cùng gia quyến luôn sống trong ánh từ quang của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM.

Pháp Lâm, ngày 3 tháng 3 năm 2016.
T.M. B.H.T.T.B. chùa Pháp Lâm

Trụ trì

Tỳ kheo Thích Phước Trí

This entry was posted in Thu moi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *