Category Archives: Kinh

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Đào Nguyên —o0o— Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, xét về số lượng cũng như diệu lý. Kinh gồm 600 quyển, chiếm tới … Continue reading

Posted in Kinh | Leave a comment