Category Archives: Thu moi

Thư mời dự lễ Hạ Ngươn

    Thư mời dự lễ Hạ Ngươn

Posted in Thu moi | Leave a comment

Thư mời tham dự vía Quán Thế Âm Bồ tát

  Thư mời tham dự vía Quán Thế Âm Bồ tát

Posted in Thu moi | Leave a comment

Thu mời Dự Lễ Phật Đản lần thứ 2640

A Di Da Phat. Kinh moi quy vi click vao day de doc thu moi du le Phat Dan PL 2560.Phat Dan 2016eev

Posted in Thu moi, Uncategorized | Leave a comment

Thu moi via Quan Am 19-2

VÍA QUÁN ÂM – NGUYỆN THỰC HÀNH HẠNH TỪ BI CỦA NGÀI Kính gửi: Quý Phật tử ở Rockford và các vùng phụ cận. Kính thưa quý vị, QUÁN THẾ ÂM – Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền. … Continue reading

Posted in Thu moi | Tagged | Leave a comment