Category Archives: Kinh điển

Vị trí Thánh Điển Hoa văn trên Phật giáo Thế giới

  Vị trí Thánh Điển Hoa văn trên Phật giáo Thế giới Nguồn: Đại Sư Ấn Thuận -Thích Hạnh Bình dịch Hội Thân hữu Phật giáo thế giới, chủ yếu là liên lạc tính đặc thù của Phật giáo khu vực … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ

  Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ Nguồn: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Từ Phật Oai Âm Vương về trước, không có tên Phật và tên chúng sanh. Bấy giờ chính là đạo. Chỉ có điều là không người giác … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm

  Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm Nguồn: Quách Thủ Nhân trước tác.TN Dũng Liên dịch Kinh Tạp A Hàm là một trong tứ A Hàm. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, năm trăm đại đệ … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

  Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán Nguồn: Đào Nguyên, Định Huệ Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật Giáo, nhưng bao gồm rất nhiều lĩnh vực như : triết học, … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

  Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán Nguồn: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Kinh Phật đầu tiên được dịch từ Phạn văn sang Hán văn là kinh Tứ Thập Nhị Chương do hai cao tăng Ca-diếp-ma-đằng và Trúc-pháp-lan, … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu

  Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu Nguồn: Thượng Tọa Thích Phước Sơn LỊCH SỬ KẾT TẬP PHÁP TẠNG LẦN THỨ V Sau lần kết tập pháp tạng thứ tư đúng 2015 năm thì đến lần … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư

  Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư Nguồn: Thượng Tọa Thích Phước Sơn I- Thuyết thứ nhất Sau Phật Niết bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền Đà La (Gandhàra) có vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishca) trị … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba

  Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba Nguồn: Thượng Tọa Thích Phước Sơn Sau Phật Niết bàn 100 năm thì Đại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ hai diễn ra, và sau lần kết tập lần thứ … Continue reading

Posted in Kinh điển, Uncategorized | Leave a comment

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai

  Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai Nguồn: Thượng Tọa Thích Phước Sơn Sau khi Phật Niết bàn độ 100 năm, các Tỳ kheo Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra 10 điều phi pháp như sau: … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất

  Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất Nguồn: Thượng Tọa Thích Phước Sơn Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment