Monthly Archives: November 2017

Khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm

  Khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm Nguồn: Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do sưu tập các giáo … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ

  Giới thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Nguồn: Đào Nguyên Kinh A Di Đà (Phạn: Sukhàvatyamrta-vỳuha) còn gọi là kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, kinh Chư Phật Sở Hộ Niệm, kinh Tiểu Vô Lượng … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Pháp Hoa

  Giới thiệu Kinh Pháp Hoa Nguồn: Thích Viên Giác Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm

  Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm Nguồn: Cao Quán Như; Định Huệ dịch Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật

  Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật Nguồn: Hoàng Sám Hoa. Thích Nữ Như Ðiền dịch (trích từ Phật giáo Trung Quốc tập 3) Kinh Giải Thâm Mật gồm năm quyển do Tam tạng Pháp sư Huyền Trang dịch tại chùa … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật

  Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật Nguồn: Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ I. NHÂN CÁCH HUYỀN THOẠI. , Vaisâli (Tỳ-da-li), thủ phủ của Vajji (Bạt-kỳ), một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của người Vajji, mà các … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh Đại Bát Nhã

  Giới thiệu Kinh Đại Bát Nhã Nguồn: Đào Nguyên Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, xét về số lượng cũng như diệu lý. … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Giới thiệu Kinh A Di Đà

  Giới thiệu Kinh A Di Đà Nguồn: Thích Nguyên Thành Kinh A Di Đà là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của Phật tử ở các nước Viễn Đông châu Á, … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Bàn về bốn bộ A Hàm

  Bàn về bốn bộ A Hàm Nguồn: Lương Khải Siêu. Định Huệ dịch I. A-hàm và ngũ bách kiết tập A-hàm còn gọi là A-cấp-ma, A-hàm-mộ. Hán dịch : Pháp quy, nghĩa là nơi quy thú của muôn pháp (Bài … Continue reading

Posted in Kinh điển | Leave a comment

Thư mời dự lễ Hạ Ngươn

    Thư mời dự lễ Hạ Ngươn

Posted in Thu moi | Leave a comment