Monthly Archives: September 2015

Sinh hoat hang tuan

Mot buoi kham suc khoe, do do duong trong mau, do huyet ap va trien lam tranh anh ve van hoa Phat giao se duoc to chuc vao ngay thu bay 26-9-2015 tai khuon vien chua Phap Lam.Chuong trinh bat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Đào Nguyên —o0o— Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, xét về số lượng cũng như diệu lý. Kinh gồm 600 quyển, chiếm tới … Continue reading

Posted in Kinh | Leave a comment

GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG KINH A DI ĐÀ

GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG KINH A DI ĐÀ Thích Nguyên Thành —o0o—   Kinh A Di Đà là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của Phật tử ở các nước Viễn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG KINH A DI ĐÀ

Tet am lich

Posted in Uncategorized | Leave a comment